Usługi prawne

Świadczymy szerokie usługi prawne na rzecz osób fizycznych, organizacji pozarządowych, a także działalności gospodarczych, w tym spółek o różnym ustroju prawnym. Rozwiązujemy spory z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i prawa pracy, a także prowadzimy sprawy związane z prawem spółek. Sporządzamy i opiniujemy umowy, udzielamy porad prawnych, przygotowujemy pisma procesowe oraz reprezentujemy klientów na wszystkich etapach postępowań: sądowych, arbitrażowych, egzekucyjnych czy mediacyjnych.

Osoba stojąca z długopisem przy dokumencie

Obsługa prawna firm i NGO

Monety oraz młotek sędziowski

Obsługa prawna podmiotów sektora finansów publicznych

Młotek sędziowski

Szkolnictwo wyższe

Uścisk dłoni

Obsługa prawna nieruchomości

Młotek sędziowski na biurku z dokumentami

Obsługa prawna osób fizycznych

Osoba podpisująca dokument

Sporządzanie i analiza umów

Młotek sędziowski leżący przy kasku robotniczym

Prawo pracy