Elegancko ubrana kobieta siedząca przy biurku z dokumentamiObsługa prawna dla podmiotów szkolnictwa wyższego

Gwarantujemy stałą lub doraźną obsługę prawną dla podmiotów szkolnictwa wyższego, zarówno szkół wyższych, uczelni i politechnik, jak i różnego rodzaju firm, które działają na rzecz studentów oraz rozwoju kształcenia wyższego w Polsce. Zapewniamy dla nich sporządzanie i analizę umów, bieżące doradztwo cywilnoprawne i gospodarcze, a nawet windykację należności. Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z pełną ofertą, którą kierujemy do podmiotów szkolnictwa wyższego.

 

Na co składa się obsługa prawna dla podmiotów szkolnictwa wyższego?

Obsługa prawna dla podmiotów szkolnictwa wyższego, którą prowadzimy, składa się m.in. na:

  • prowadzenie stałej obsługi podmiotów sektora szkolnictwa wyższego,
  • obsługę prawną organów uczelni wyższych,
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów aktów wewnętrznych obowiązujących w podmiotach sektora szkolnictwa wyższego,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych (w sprawach przyjęcia na studia, pomocy materialnej dla studentów, stosunku pracy nauczyciela akademickiego, nadania stopnia naukowego),
  • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych,
  • bieżącą obsługę i doradztwo prawne w obszarze umów cywilnoprawnych oraz gospodarczych,
  • windykację należności: pozasądową, sądową i przed organami egzekucyjnymi,
  • konstruowanie, opiniowanie i negocjowanie umów.