Temida oraz dokumentyPrawo pracy

Ważną częścią obsługi prawnej naszej kancelarii są sprawy pozasądowe i sądowe w zakresie prawa pracy. Jesteśmy gotowi zarówno na reprezentowanie przy sporach pracodawców, jak i pracowników. Proponujemy między innymi:

  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych: w sprawach o ustalenie stosunku pracy i przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, o odszkodowanie za wypadek przy pracy;
  • reprezentowanie klientów na etapie przedprocesowym,
  • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
  • windykację należności pozasądową, sądową i przed organami egzekucyjnymi,
  • konstruowanie, opiniowanie i negocjowanie umów.