Ludzie siedzący przy biurku z dokumentamiObsługa prawna firm i NGO

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną firm i NGO. Od lat wspieramy spółki jawne, partnerskie, komandytowe czy kapitałowe, a także działalności gospodarcze o innych ustrojach prawnoskarbowych. Pomagamy również regulować sprawy organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Opiniujemy umowy, prowadzimy negocjacje z innymi podmiotami, a także reprezentujemy klientów w sądach na różnych etapach postępowania. Zachęcamy do korzystania z naszych bezpłatnych konsultacji, podczas których przedstawimy warunki współpracy i najlepsze rozwiązania prawne.

 

Zakres pomocy prawnej dla spółek oraz organizacji pozarządowych

W zakresie naszej obsługi prawnej dla firm i sektora NGO znajdują się:

 • prowadzenie stałej obsługi firm,
 • prowadzenie stałej obsługi NGO,
 • obsługa organów spółek prawa handlowego (zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zgromadzeń wspólników),
 • tworzenie i likwidacja fundacji czy stowarzyszeń,
 • przygotowywanie i opiniowanie statutów NGO,
 • obsługa prawna organów NGO,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych,
 • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych,
 • bieżąca obsługa i doradztwo prawne w obszarze umów cywilnoprawnych oraz gospodarczych,
 • windykacja należności pozasądowa, sądowa i przed organami egzekucyjnymi,
 • konstruowanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • prowadzenie spraw przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • doradztwo, sporządzanie opinii oraz reprezentowanie w obszarze postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych.