Osoba trzymająca dłonie przy monetachObsługa prawna podmiotów sektora finansów publicznych

Świadczymy obsługę prawną podmiotów sektora finansów publicznych. Nasze wsparcie oferujemy opolskim organom władzy publicznej, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli państwowej, jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom budżetowym czy agencjom wykonawczym. Jesteśmy również otwarci na współpracę z podmiotami sektora finansów publicznych z innych województw niż opolskiego. Zachęcamy do kontaktu – chętnie odpowiadamy na pytania klientów i klarownie przedstawiamy warunki ewentualnej współpracy.

 

Zakres pomocy prawnej dla podmiotów sektora finansów publicznych

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania prawne dla podmiotów sektora finansów publicznych. Do naszych kompetencji zaliczamy:

  • prowadzenie stałej obsługi podmiotów sektora finansów publicznych,
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów uchwał jednostek samorządu terytorialnego,
  • sporządzanie oraz opiniowanie aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie oraz opiniowanie aktów prawa wewnętrznego,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych,
  • udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych
  • bieżąca obsługa i doradztwo prawne w obszarze umów cywilnoprawnych oraz gospodarczych,
  • windykacja należności pozasądowa i przed organami egzekucyjnymi
  • konstruowanie, opiniowanie i negocjowanie umów
  • doradztwo oraz sporządzanie opinii w obszarze postępowań administracyjnych sądowo-administracyjnych.